dr Grzegorz Mizerski

Wierzę, że Polacy mogą zapewnić sobie bezpieczny, pasywny dochód z nieruchomości komercyjnych z wykorzystaniem funduszy dywidendowych typu real estate investment trusts (REITs). REIT-y działają już w 40 państwach, w tym w USA od 1960 roku. Na wynajmie nieruchomości komercyjnych systematycznie zarabia już ponad 80 milionów Amerykanów. Nie widzę racjonalnego powodu, aby i Polacy nie mieliby korzystać z tych sprawdzonych rozwiązań zapewniających im stabilny dochód rentierski.

Grzegorz Mizerski jest doktorem nauk ekonomicznych (SGH), prezesem zarządu Omega Capital i dyrektorem funduszu inwestującego w zagraniczne REIT-y.

 

Dr Grzegorz Mizerski jest w moim przekonaniu wybitnym znawcą problematyki  REITs w różnych krajach. W szczególności ma zgromadzoną obszerną wiedzę o możliwościach funkcjonowania tego typu funduszy w Polsce….”

Profesor dr hab. Adam Glapiński, szef NBP

 

W swojej kilkunastoletniej karierze zawodowej zdobyłem doświadczenia w wielu sektorach usług finansowych. Byłem m.in. wicedyrektorem w Polskim Banku Inwestycyjnym (obecnie BZ WBK SA), wice-dyrektorem w Commercial Union Tow. Na Życie (obecnie Aviva TU). Brałem udział w projekcie uruchomienia  CU Czechy, byłem członkiem zespołu projektowego przygotowującego uruchomienie PTE Commercial Union (PTE Aviva).

Następnie sprawowałem funkcję wiceprezesa zarządu PTE Skarbiec Emerytura (obecnie Aegon PTE) oraz wiceprezesa zarządu PTE Norwich Union (obecnie także Aegon PTE). Byłem także m.in szefem sprzedaży i pionu usług finansowych w portalu Wirtualna Polska, a wcześniej pracownikiem naukowym SGH oraz ekspertem w PKO BP SA.

Od 2010 roku działam na rynku nieruchomości komercyjnych. Organizowałem m.in finansowanie dłużne dla wielu projektów, dla największych spółek deweloperskich w Polsce, o łącznej wartości blisko 1 mld PLN.

 

Obecnie, zajmuję się zawodowo REIT-ami (real estate investment trust, REITs). Jestem pomysłodawcą oraz twórcą Omega First REITs Fund RAIF SA- pierwszego dostępnego w Polsce funduszu luksemburskiego, który umożliwia Polakom inwestowanie w amerykańskie REIT-y giełdowe.

 

Chcę przybliżyć Polakom mechanizmy i rynek REIT-ów, wierząc w siłę przewidywalnych i stabilnych zysków opartych na wynajmie nieruchomości komercyjnych i ich skuteczności w budowaniu zamożności każdego polskiego inwestora. Dlatego m.in. założyłem Fundację Edukacji i Badań nad REITs (www.fundacjaREITs.pl)

 

Jestem autorem pierwszej w Polsce, monografii dotyczącej REIT-ów –  „Real Estate Investment Trusts (REITs). Efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości”.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych dochodem pasywnym z nieruchomości z wykorzystaniem REIT-ów do skorzystania z mojego bezpłatnego kursu.

 

 

pokaż więcej

Real Estate Investment Trusts (REITs)

- Efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości

To pierwsza i jedyna w Polsce monografia opisująca mechanizm pozyskiwania dochodu pasywnego z nieruchomości komercyjnych za pomocą zagranicznych REIT-ów.

 

„REIT-y, to także przykład udanej sekurytyzacji nieruchomości, dzięki której niepłynne aktywa przekształcane są w płynne papiery wartościowe. Bariery inwestycji w nieruchomości komercyjne, zarezerwowane dla dużych inwestorów instytucjonalnych przestają istnieć. …Pojawiają się możliwości relatywnie bezpiecznej klasy aktywów inwestycyjnych, które pozwalają zyskać więcej z ulokowanych w nich oszczędnościach i jak pokazuje wiele badań – dają możliwość efektywnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego”

 

Prof. dr hab. Adam Glapiński (fragment przedmowy do „Real Estate Investment Trusts (REITs). Efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości”)

 

Dużą zaletą książki jest szczegółowy opis różnych rozwiązań instytucjonalnych, w tym podatkowych oraz duża ilość danych obrazująca ich rozwój oraz osiągane stopy zwrotu
dr hab. Prof. AFiB Vistula Mirosław Bojańczyk (fragment recenzji)

 

„Uważam recenzowaną pracę za unikatową w polskiej literaturze monografię poświęconą innowacyjnej instytucji finansowej, stosowanej od dawna w inwestowaniu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i na wielu innych rynkach kapitałowych, ale praktycznie nieznanej dotychczas w Polsce. Praca ma dużą wartość teoretyczno-poznawczą oraz praktyczną, ze względu na kompleksowe przedstawienie budowy, warunków instytucjonalno-prawnych i sposobu funkcjonowania ważnego wehikułu finansowego na rynku nieruchomości, jakim są inwestycyjne fundusze powiernicze typu REITs (Real Estate Investments Trusts). Instrument ten powinien zostać możliwie szybko wprowadzony do polskiego ustawodawstwa i praktyki gospodarczej, ze względu na wiele potencjalnych korzyści, pokazanych w pracy, o charakterze makro – i mikroekonomicznym, jakie mógłby on przynieść nie tylko uczestnikom rynku nieruchomości, ale też całej gospodarce”

prof. zw. dr. hab. J. Kotyński (fragment recenzji)

Publikacje
Logo REITs

Jestem jednym z fundatorów organizacji pozarządowej – Fundacji Edukacji i Badań nad REITs – promującej innowacyjne koncepcje finansowania i inwestowania w nieruchomości komercyjne, w tym głównie ideę oraz działalność Real Estate Investment Trust („REITs”).

 

REIT-y to podmioty inwestujące, wynajmujące i zarządzające nieruchomościami komercyjnymi, o specjalnym statusie podatkowym. Zapewniają stabilne i powtarzalne wypłaty dywidend, są efektywnym instrumentem dywersyfikacji portfela oraz dostarczają atrakcyjną stopę zysku inwestorom, którzy powierzyli im swoje oszczędności.

 

Fundacja wspiera ideę utworzenia polskich Real Estate Investment Trust, w szczególności ram organizacyjno-prawnych dla działalności PL – REITs.

 

W ramach Fundacji staram się przybliżyć naszym Rodakom ideę zyskownego pomnażania kapitału i dochodu pasywnego z nieruchomości komercyjnych z wykorzystaniem REIT-ów.

Zapraszam do zapoznania się z
moimi publikacjami

Wywiad dla AnalizonLine.pl

Wywiad dla Analiz On Line.pl przeprowadzony przez Roberta Stanilewicza w listopadzie 2018 roku.

https://www.analizy.pl/fundusze/analizy-player/24611/internet-mieszka-w-reitach.html

O trzech najważniejszych rzeczach, o jakich trzeba pamiętać przy inwestowaniu

Czy istnieje inwestycja idealna, która dawałaby inwestorom: niskie ryzyko (bezpieczeństwo), płynność i zyskowność? Czy można znaleźć Świętego Graala wśród dostępnych w Polsce produktów inwestycyjnych?…

 

 

Polskie produkty inwestycyjne są zainfekowane

Polski rynek produktów finansowych w kilku ostatnich latach przechodzi drastyczne perturbacje strukturalne. Oprócz zmian w otoczeniu prawnym, wdrożenia unijnych regulacji dotyczących relacji instytucja finansowa – klient, spadają rentowności najbardziej popularnych klas aktywów, a inwestorzy notują straty…

 

Wpływ rosnących stóp procentowych na zyskowność US-REITs

W ciągu ostatnich 25 lat w USA fundusze inwestujące w nieruchomości (REIT) stały się popularnym…

Zagraniczne REITy dobrze dywersyfikują portfel inwestycyjny

Zagraniczne REITy mogą służyć do efektywnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego…

O wskaźniku beta – czyli o efektywnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego…

Istnieją dwa główne powody, dla których każdy portfel inwestycyjny powinien…

Wpływ rosnących stóp procentowych na stopę zwrotu z inwestycji w US-REITs

Pomiędzy podwyższonymi stopami procentowymi a stopą zysków z REIT-ów, jest dodatnia korelacja…

KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU REITS W USA (CZ. II, LATA 1994 – OBECNIE)

W czerwcu 1996, po trzyletniej dyskusji amerykańska izba skarbowa (IRS) wyraża zgodę…

KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU REITS W USA (CZ. I LATA 1960-1993)

USA to najstarszy i największy rynek REITs na świecie.

14% ZYSKU Z US-REITS W KOLEJNYCH LATACH

Cały świat patrzy na USA. Reforma podatkowa Prezydenta Trumpa, podwyżki stóp procentowych, rosnący PKB powoduje, że rynek nie jest jednoznaczny i zachodzą na nim ciekawe zjawiska.

GATESOWIE ZAROBILI PONAD 355 MLN USD NA INWESTYCJI W US-REIT

Bill Gates – założyciel Microsoft i jeden z najbogatszych ludzi na świecie przeszedł oficjalnie na emeryturę w 2000 roku…

Najradośniejsza rzecz w życiu

Początek roku to okres wypłaty dywidend przez spółki publiczne. Niestety, wyniki spółek często zaskakują negatywnie…

EWOLUCJA RYNKÓW REITS NA ŚWIECIE

Pierwszym krajem, w którym zaczęły funkcjonować podmioty typu real estate investment trusts były Stany Zjednoczone Ameryki Płn. (1960).

Skiba: Ustawa o REIT-ach wejdzie w życie od początku 2019 roku

Jak donosi Bankier.pl – Minister Skiba z MF – dziś zapowiedział, że ustawa…

EMPIRE STATE BUILDING – IKONA W PORTFELU REIT-A

Empire State Building to, obok Statuty Wolności, napisu Hollywood i Mount Rushmore National Memorial …

DORADCA PREZYDENTA TRUMPA W ZESPOLE INWESTYCYJNYM OMEGA

Jak dowiedziała się Fundacja Edukacji i Badań nad REITs, w zespole inwestycyjnym Omega Capital…

Puls Biznesu o Omega First REITs Fund RAIF

W dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu (07 maj 2018) ukazał się artykuł pt. “REIT-y jednak są dostępne dla Polaków”.

Prezent - bezpłatny kurs dotyczący REIT-ów

Od 2000 roku, amerykańscy inwestorzy, dzięki publicznym REIT-om amerykańskim wzbogacili się o blisko 500 mld USD.

W 2018 roku szykują się rekordowe wypłaty – może nawet 60 mld USD. To o ponad 40% więcej, niż rocznie wypłaca emerytur nasz ZUS !

Czy wiesz, że i Ty możesz otrzymywać pasywny dochód w formie dywidend wypłacanych przez amerykańskie REIT-y, z czego korzysta m.in. najsłynniejszy inwestor na świecie – Warren Buffett?

Chcesz dowiedzieć się, jak to możliwe? O tym wszystkim i o wielu innych kwestiach dotyczących otrzymywania takiego dochodu pasywnego dowiesz się z mojego, bezpłatnego kursu.

To prezent ode mnie i od Fundacji Edukacji i Badań nad REITs.

Czy wiesz, że korzystając z Facebooka, oglądania filmów w Netflixie, robienia zakupów w Amazon, używania Googla czy oglądania video w You Tube i inwestując w zagraniczne REIT-y możesz jednocześnie zapewnić sobie przewidywalny, pasywny dochód?

 

Czy wiesz, że możesz otrzymywać dywidendę z wynajmu Empire State Building, hotelów na Hawajach, szpitali i przychodni w USA, biurowców w Waszyngtonie i Londynie czy…. z wynajmu lokali w Galerii Złote Tarasy w Warszawie?

 

Dzięki kursowi:

  • co to są REIT-y, na czym zarabiają i czy mogą być zyskowną inwestycją?
  • dowiesz się, dlaczego już ponad 120 mln ludzi na świecie bezpiecznie pomnaża swoje oszczędności wykorzystując REIT-y;
  • poznasz sposób, zapewnienia sobie zyskownego źródła systematycznych dochodów pasywnych, także w czasach kryzysów – niezależnie od sytuacji na rynkach;
  • będziesz mógł systematycznie zwiększać swoje oszczędności wykorzystując nieruchomości komercyjne bez konieczności przeznaczania na nie ogromnych kwot
  • będziesz wiedział jak bezpiecznie inwestować w najlepsze nieruchomości komercyjne za pomocą zagranicznych REIT-ów

 

Nie czekaj.. Zapisz się już dziś, bowiem liczba bezpłatnych kursów jest ograniczona!

czytaj więcej
Zapisz się na kurs i zacznij odbierać dywidendy z REIT-ów!

dr Grzegorz Mizerski

+48 666 012 606 gm@fundacjaREITs.pl

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.