EWOLUCJA RYNKÓW REITS NA ŚWIECIE

Pierwszym krajem, w którym zaczęły funkcjonować podmioty typu real estate investment trusts były Stany Zjednoczone Ameryki Płn. (1960).