KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU REITS W USA (CZ. I LATA 1960-1993)

USA to najstarszy i największy rynek REITs na świecie.