O wskaźniku beta – czyli o efektywnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego…

Istnieją dwa główne powody, dla których każdy portfel inwestycyjny powinien…