Polskie produkty inwestycyjne są zainfekowane

Polski rynek produktów finansowych w kilku ostatnich latach przechodzi drastyczne perturbacje strukturalne. Oprócz zmian w otoczeniu prawnym, wdrożenia unijnych regulacji dotyczących relacji instytucja finansowa – klient, spadają rentowności najbardziej popularnych klas aktywów, a inwestorzy notują straty…