Jak budować portfel inwestycyjny: debata z Forum w Łodzi