Wywiad dla AnalizonLine.pl

Wywiad dla Analiz On Line.pl przeprowadzony przez Roberta Stanilewicza w listopadzie 2018 roku.

https://www.analizy.pl/fundusze/analizy-player/24611/internet-mieszka-w-reitach.html